Hjem
Studentsider
Masteremne

Utvalgte emner i geovitenskap

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeGEOV300
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har til formål å gi studentene øvelse i å presentere vitenskapelige arbeider og resultater. Studentene skal i løpet av semesteret velge et emne (i samråd med hovedfagsveileder) som presenteres først i et essay med etterfølgende muntlig presentasjon. Essay vil bli lest og kommentert av to medstudenter. De muntlige presentasjonene fremføres på et intensivt mini-seminar for alle deltakere på kurset. Etter hver presentasjon vil det bli kommentarer og diskusjon blant kursdeltakerne om faglig innhold og presentasjonsteknikk.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV300 skal studenten kunne:

- Finne relevant informasjon om et selvvalgt emne innen geovitenskap.

- Strukturere og skrive et essay som beskriver emnet på et nivå som medstudenter kan forstå.

- Strukturere, forberede og holde en presentasjon om emnet på et nivå som medstudenter kan forstå.

- Gi konstruktiv feedback om faglig innhold og presentasjonsteknikk i et skriftlig arbeid og til foredragsholdere.

Krav til forkunnskapar

Bachelor i geovitenskap (geologi/ geofysikk)

Tilrådde forkunnskapar

Studiepoengsreduksjon

5 sp overlapp med GEOL300

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på mini-seminar + innlevering av 2 skriftlege reviews. Godkjende obligatoriske aktiviteter er berre gyldige i gjeldane undervisningssemester.

Vurderingsformer

Seminaroppgåve og munnleg presentasjon

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått.

Vurderingssemester

Det er kun mulig å vurderingsmelde seg og avlegge eksamen i semester med undervisning.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap,E-post: studiekonsulent@geo.uib.no