Hjem
Studentsider
Masteremne

Paleoklima i polare strok

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master/ Ph.d

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å kritisk forholde seg til ny og oppdatert forskningsbasert kunnskap om klima forhold i polare strøk. Dette blir gjort gjennom forelesinger, litteraturstudier og skriving av essay over oppnevnt tema.

Emnet har som mål og formidle oppdatert kunnskap om fortidens klima i polare strøk.

Innhaldet i kurset tar opp i seg tverrfaglige problemstillingar knytt til rekonstruksonar av fortidens klima i polare strøk. Ein viktig del av kurset er å sette fortidens kunnskap opp mot dagens klimautvikling i polare strøk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten skal kunne bruke teoretisk og praktisk teori på et høyt nivå for å kunne diskutere på selvstendig grunnlag paleoklimatiske problemstillinger i polare strøk. Det er og forventet at kandidaten skal beherske og forholde seg kritisk til litteratur og forskingsresultater frå polområdene.

Ferdigheiter
Studenten skal kunne bruke teoretisk og praktisk teori påStudenten skal kunne utarbeide forskingsbasert analyse av paleoklimatiske problemstillinger i polare strøk ved å integrere metodisk og generisk kunnskap fra tverrfaglige disipliner og foreta vurderinger på grunnlag av ufullstendige eller begrensede opplysninger. Studenten skal også evne å utvikle nye ferdigheter for å følge opp ny kunnskap.

Generell kompetanse
Studenten skal vise lederskap og nytenking i møte med faglige utfordringer. Gjerne i et uforutsigbart læringsmiljø og i en kontekst som krever løysing av komplekse problemer.

Krav til forkunnskapar

GEOV106 eller GEOV110

Tilrådde forkunnskapar

GEOV106, GEOV110, GEOV222

Studiepoengsreduksjon

Fem studiepoeng dersom ein har tatt GEOV323 i løpet av dei tre siste åra.

Krav til studierett

For deltakelse på emnet er det krav om studierett knyttet til et masterprogram/PhD.-utdanninga ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger og øvelser: 2t/uke; til sammen 24t

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltagelse på 75% av webinarene.

Vurderingsformer

  • Innlevering av essay, 75 % av endelig karakter
  • Munnleg presentasjon av et essay, 25 % av endeleg karakter

Begge vurderingsdelar må vere bestått med karakteren E eller bedre for å få endeleg vurdering i emnet.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust. Det er kun mogleg med vurdering i semester med undervisning.

Litteraturliste

Litteraturliste vil være klar innan 01.06 for haustsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyre har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvalitetet på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Jostein Bakke

Administrativt ansvarleg

Institutt for geovitskap i samarbeid med University of Massachusetts (UMASS), University of Buffalo og Göteborgs universitet.

Institutt for geovitskap, Universitetet i Bergen er kursadministrator.

Institutt

Institutt for geovitenskap

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, studieveileder@geo.uib.no.

Eksamensinformasjon