Hjem
Utdanning
Masteremne

Radiogen og stabilisotop geokjemi

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeGEOV342
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk, engelsk ved behov
  • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i prinsippene innen radiogen og stabil isotopgeokjemi, og deres geovitenskapelige anvendelse. I den første delen av emnet vil radiogene isotopsystemer (for eksempel Rb/Sr, Sm/Nd og U-Th-Pb) og deres geologiske anvendelse bli gjennomgått. Den andre delen av emnet omhandler de stabile isotopsystemene (for eksempel H, O, C, N). Faktorene som styrer fordeling og fraksjonering av stabile isotoper i naturlige systemer, samt deres anvendelse innen paleoseanografi og paleoklimatologi vil bli gjennomgått.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV342 skal studentene kunne:

- forstå geologiske problemer som kan løses ved isotop-metoder.

- ha tilstrekkelig bakgrunn for anvendelse av isotoper i geologisk studier.

Krav til forkunnskapar

GEOV101

Tilrådde forkunnskapar

GEOV107, GEOV222

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Øvingar m/journal og godkjend presentasjon

Vurderingsformer

Essay

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL342

Vurderingssemester

Det er kun muligheit for vurderingsmelding og innlevering av mappe og rapport i semestra emnet blir undervist.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no