Hjem
Studentsider
Masteremne

Geodynamikk og platetektonikk

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV350
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Annenkvar vår, oddetallsår. Emnet vert ikkje undervist ved lågt studenttall (minimum 5 studentar).

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:
Programmering er en sentral ferdighet for geofysikere. Det overordnede målet med dette kurset er å gi studentene en god forståelse i beregningsorientert geodynamiske prosesser. Et første delmål med kurset er da å gi studentene et forståelse og programmering drap i beregningsorientert geodynamikk. Et annet delmål med kurset er at studentene skal lære å implementere og bruke endelige elementteknikker for å løse problemer i litosfæredynamikken.

Innhald:
I dette kurset skal studentene lære en rekke verktøy fra numerisk matematikk, inkludert interpolering, integrasjon, og løsning av enkle partielle differensialligninger ved bruk av endelige elementteknikker og skrive dataprogrammer (i Matlab) som gjelder disse metodene på emner i geodynamikk. Disse temaene inkluderer termisk diffusjon, elastisitet og beregningsfluid dynamikk anvendt på litosfæren deformasjon. Studenten skal skrive en kort rapport, inkludert en beskrivelse av modellen, kodeimplementeringen og med tall som visualiserer resultatene.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten

 • Forstår ulike problemer knyttet til dataprogrammering (inkludert programmeringsstil og feilsøking)
 • Har en god grunnleggende forståelse av grunnleggende begreper i numeriske metoder (som endelige elementløsning i 1D / 2D av ulike differensialligninger og kodeverifisering)
 • Kan diskutere og anvende disse numeriske metoder til spesifikke problemstillinger i beregningsgeodynamikk (som funnet for eksempel i tektonikk, varmediffusjon og overflateprosesser).
 • Kan bruke verktøy fra biblioteket samt elektroniske verktøy for dette prosjektet i beregningsgeodynamikk.

Ferdigheiter
Studenten kan

 • skrive dataprogrammer i Matlab for å illustrere og løse vitenskapelige problemer innen geodynamikk.
 • skrive en kort vitenskapelig rapport om et tema som er relevant i beregningsgeodynamikk.
 • gi en presentasjon om dette emnet i beregningsgeodynamikk til jevnaldrende og eksperter.

Generell kompetanse
Studenten

 • Kan skrive dataprogrammer som er relevante for geodynamikk.
 • Har kunnskap om betydningen av beregningsmessige geodynamikk i akademia.
 • Kan utføre et selvstendig forskningsprosjekt innen beregningsmessig geodynamikk.
 • Kan delta i en diskusjon om et forskningsemne i beregningsgeodynamikk.

Krav til forkunnskapar

GEOV254 eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

GEOV219 eller tilsvarende

Studiepoengsreduksjon

5 sp overlapp med GEOL350

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Totalt undervising i 1.5 veker (intensiv kurs)

Undervising ved hjelp av aktiv læring teknikkar: 35 timar / veke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk aktiv deltaking i alle klasser; alle øvingar skal leverast i og alle øvingar må vere bestått.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er kun mulighet for vurderingsmelding og innlevering av rapport/mappe i semestre hvor emnet blir undervist.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19