Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve i geovitskap

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår og høst.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Masteroppgaven gir 60 studiepoeng og skal være en dokumentasjon av den forskningsmessige delen av masterstudiet i geovitenskap. Mastergradsoppgaven er vanligvis studentens første mulighet til et selvstendig, vitenskapelig forfatterskap.

Hvis du begynner på masterprogrammet i januar skal du levere masteroppgaven 20. november to år senere. Hvis du begynner i august er innleveringsfristen 1. juni to år senere.

Merk: Vi vil prøve å legge til rette for at alle masterstudenter får avlegge masteroppgave innen det forskningsfeltet de ønsker, men vi vil samtidig opplyse om at hver enkelt veileder har begrenset kapasitet og vi kan derfor ikke garantere dette dersom mange studenter ønsker oppgave innen det samme forskningsfeltet.

Masterprogrammet i geovitenskap har ingen offisielle studieretninger, men vi har definert fire ulike forskingsrområde du kan velge å fordype deg innan. Prosjektene som nye masterstudentar kan velje mellom befinn seg innan disse forskningsområdene:

Innen oppmeldingfristen til emner, torsdag i uke 33 for høstsemesteret og torsdag i uke 2 for vårsemesteret, bør alle studenter ha funnet en veileder, og hvilke emner de skal ta første semester.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingssemester

Det er ordinær vurdering kvart semester.

Kontakt

Eksamensinformasjon