Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Introduksjon til Structural Equation Modeling (SEM) ved bruk av LAVAAN

  • Studiepoeng2
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeGHIG932
  • Ressursar

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Norsk

Kursinnhald

SEM er et kraftig og fleksibelt sett av konfirmerende statistiske prosedyrer som er spesielt egnet for å analysere latente variabler. Kurset vil gi en innføring i SEM, med fokus på anvendt bruk av LAVAAN programmet (http://lavaan.ugent.be/). LAVAAN er et brukervennlig program som er gratis tilgjengelig på nett (via plattformen R og JASP), kan gi grafiske fremstillinger av modellene og er godt egnet som et hjelpemiddel for å lære SEM. Programmet er under stadig utvikling og kan nå også utføre en del mer avanserte analyser tidligere forbeholdt programmer som Mplus.
Kurset inneholder en innføring i grunnleggende begreper i SEM, sti analyse, konfirmerende faktor analyse (CFA), strukturelle regresjonsmodeller, multigruppe-analyse og longitudinelle vekstkurvemodeller.

Kurset fokuserer på anvendt bruk av SEM og deltakerne må derfor ta med egen laptop (med LAVAAN, R Studio og JASP installert). Det gir også en mulighet til å bruke SEM på sine egne data med hjelp fra instruktøren.

Kurset vil hjelpe deltakerne i riktig tolkning og rapportering av resultater fra slike analyser.

Dette er et metodekurs.

Læringsutbyte

Ved slutten av kurset forventes det at deltakeren kan analysere ulike SEM modeller ved hjelp av LAVAAN (Via R og Jasp). Kurset vil hjelpe deltakerne i riktig tolkning og rapportering av resultater fra slike analyser.

Undervisningsperiode

Høst 22.-26. november 2021

Studiepoeng

2 studiepoeng

Formelle krav

Påmelding og -fristar

Studentweb

Krav til forkunnskapar

Mastergrad i fagfelt innenfor psykologi, utdanning og folkehelse.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen tidligere erfaring med SEM-modellering eller R/JASP er nødvendig. En grunnleggende forståelse av multippel regresjon og faktoranalyse er ønskelig.

Obligatoriske arbeidskrav

Kurset involverer obligatorisk oppmøte og krever 80% tilstedeværelse.

Vurderingsform

80% oppmøte, presentasjon og diskusjon.

Kven kan delta

Kurset er i samarbeid mellom GHIG og NORCE.

Vitenskapelig ansatte og Phd kandidater ved Norce Samfunn/Helse og Det psykologiske fakultet, UiB, kan delta.

Kandidatene må melde se på kurset senest 14 dager i forveien.

Maksimal antall deltakere er 20.

Utfyllande informasjon

Program

Kurset involverer forelesning og demonstrasjoner av bruken av SEM fra instruktøren, egenaktivitet ved at deltakerne analyserer SEM modeller og presentasjon og diskusjon av deltakernes egne erfaringer med SEM-modellering.

Kurset vil gå over 5 dager hvor den daglige tidsplanen er som følgende:

0900-1100: Foredrag og demonstrasjoner

1100-1400: Deltakerne analyserer SEM modeller basert på hva de har lært i morgenøkten. Egenaktivitet.

1400-1530: Presentasjon og diskusjon av deltakerne egne erfaringer med SEM-modellering.

Kontaktinformasjon

GHIG

post@hemil.uib.noMaria.luttges@uib.no

Fagleg ansvar

Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Kyrre Breivik, Forsker II NORCE

Kjernelitteratur

Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th ed.). New York, Guilford. http://www.guilford.com/books/Principles-and-Practice-of-Structural-Equation-Modeling/Rex-Kline/9781462523344

Beaujean, A. A. (2014). Latent variable modeling using R¿A step-by-step guide. NewYork, NY: Routledge/Talyor & Francis. https://www.routledge.com/Latent-Variable-Modeling-Using-R-A-Step-by-Step-Guide/Beaujean/p/book/9781848726994

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Kontakt

Undervisningsperiode

Høst 22.-26. november 2021