Hjem
Studentsider
Masteremne

Vitskapsteori og metode

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.11.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  04.12.2020, 12:00
  Trekkfrist
  13.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen