Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Kvalitetsforbedring i helsetenesten

Beskrivelse

Kvalitetsforbedring i helsetjenesten er et deltidsstudium på 20 studiepoeng, som kan tas for seg eller inngå som ett av tre kurs i Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Sentrale tema i kurset:

  • Forventninger og krav til kvalitet fra pasienter og myndigheter
  • Hvilke teorier og metoder for kvalitetsforbedring er mest relevante for norsk helsevesen
  • Hvordan måle og vurdere kvalitet
  • Hvordan utvikle og innføre et kvalitetssystem i en avdeling eller organisasjon
  • Hvordan veilede enkeltpersoner, grupper og organisasjoner gjennom kvalitetsutviklingsprosesser
  • Hvilke krav som stilles til ledere som vil utvikle god kvalitet i en organisasjon

Målgruppe

Studiet retter seg mot helsepersonell eller andre som jobber i helsesektoren. Du må ha høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, samt kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjeneste i Norge etter endt grunnutdanning.

Undervisning

Deltidsstudium med 4 ukesamlinger over en periode på rundt 6 mnd fra oktober til mars. Kursdeltakerne må sette av tid til selvstudium mellom samlingene.

Undervisningen består av forelesninger og egenaktivitet i form av gruppebasert læring. Kursdeltakerne får mulighet til å analysere praktiske- eller teoretiske problemstillinger med utgangspunkt i egen praksis, og presenterer oppgaver for hverandre.

Se emnebeskrivelsen for mer om obligatoriske arbeidskrav i løpet av studiet.  

Gjennom det nettbaserte studiestøttesystemet "Mitt UiB"vil deltakerne få veiledning på individuelle prosjektoppgaver og tilgang til diskusjonsforum for kurset og aktuell litteratur.


Studiesamlinger 2019-2020:

Mandag - fredag i disse ukene:

Uke 43: 21. - 25. oktober
Uke 47: 18. - 22. november
Uke 3: 13. -17. januar
Uke 10: 2. - 6. mars

Samlingene er obligatoriske, og det er krav om minimum 80 % oppmøte.

Sted: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31.

Vurdering / eksamen

Individuell hjemmeeksamen med innlevering mandag 23. mars 2020
Innlevering innen kl. 12.00 via eksamenssystemet Inspera

Krav til datautstyr

Datamaskin med internettilgang og e-post.

Studiefinansiering

Godkjent for støtte fra Lånekassen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Du må ha høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, samt kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjenesten i Norge etter endt grunnutdanning på bachelornivå eller tilsvarende.

Du må laste opp CV og nødvendig dokumentasjon på at du fyller kravene til oppnådd bachelorgrad/tilsvarende utdanning underveis i søknadsprosessen.  Ha skannet dokumentasjon klar før du starter søknadsprosessen. All dokumentasjon må være lastet opp innen søknadsfristen. Har du graden din fra Universitetet i Bergen, trenger du ikke dokumentere den.

Tilbud om studieplass

Søkere som har tatt ett av de andre kursene som inngår i masterprogrammet (Helseledelse og/eller Helseøkonomi) vil bli prioritert ved opptak. Vi vil ellers ta opp studenter som representerer ulike profesjoner og områder innen helse- og omsorgstjenestene, og legger følgende kriterier til grunn for prioritering av søkerne:

1. Antall utdanningspoeng. Av studier ut over bachelorgraden skal bare kurs med minst 30 studiepoeng regnes med.

2. Omfang av relevant yrkeserfaring

3. Spesiell utdanning eller praksis som styrker bredden i studentgruppen.

Dersom det blir fullt, vil du få tilbud om å stå på venteliste.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
55 58 61 00
studie@igs.uib.no


Tilgjengelege kurs

Haust 2019
Pris: NOK 36000
Søknadsfrist: Frist utløpt