Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for manuellterapeutar (etter- og videreutdanning)

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeHELFYT662
  • Talet på semester2
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Beskrivelse

Kurset Differensialdiagnostikk og laboratorieanalyse gir utvida kunnskap om medisinske tilstandar som kan forvekslast med muskel- og skjelettplager. Kurset dekker sentrale fagområde som ein brukar som bakgrunnsinformasjon ved utøving av manuellterapi, innan fagfelta nevrologi, revmatologi, medikamentbruk, ortopedi, svimmelheit, smertepsykologi, indremedisin, onkologi og urologi.

Kurset inneheld også ei oversikt over laboratorieanalyser og kva for resultat relatert til klinikk som gir ein peikepinn om normalitet eller sjukdom. Det blir lagt vekt på det som er mest aktuelt i vanleg primærpraksis.  

Målgruppe

Fysioterapeutar som har eller held på med vidareutdanning i manuellterapi. Kurset er obligatorisk for dei som vil bli primærkontakt for pasientar med muskel- og skjelettplager.

Undervisning

Undervisninga er fordelt på to bolkar, ein undervisningsbolk i juni og ein i september.
11-13 juni og 26-27 september kl 09.30

Vurdering / eksamen

Eksamen er ei 2-timars fleirvalgsoppgåve.

Eksamen blir avvikla fredagen etter dei siste førelesingane.

Vurderingsresultatet blir gitt som bestått / ikkje bestått.
Karakteren Bestått krev rett svar på meir enn 60% av oppgåvene.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Du må dokumentere at du har bachelorgrad i fysioterapi eller tilsvarande og norsk autorisasjon som fysioterapeut. I tillegg må du levere inn dokumentasjon på at du har begynt på eller fullført eit mastergradsstudium i manuellterapi som er jamgodt med klinisk mastergradsstudium i manuell terapi ved Universitetet i Bergen.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om fagleg innhald:

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
v/ Erlend Nåmdal
55 58 63 26
erlend.namdal@uib.no

Tilgjengelege kurs

Vår 2019
Pris: NOK 12000
Søknadsfrist: Frist utløpt