Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Helseinformatikk

Beskrivelse

Helseinformatikk er et videreutdanningskurs på masternivå som skal gi deg ferdigheter og kompetanse til å kunne delta i IKT-prosjekter og IKT-relatert utviklingsarbeid i helsesektoren. Helseinformatikk skal gjøre deg i stand til å forstå IT-styringsprinsipper og grunnleggende oppbygging og organisering av IKT-utvikling, samt kunne forstå og beskrive IKT-funksjonalitetskrav.

Kurset tar opp følgende tema:

 • Grunnleggende faguttrykk innenfor IT
 • Sammenhenger og organisering innenfor helseinformatikkområdet
 • Relevansen av riktig planlegging av IT-løsninger
 • Hvordan IT-løsninger kan benyttes i kvalitetsforbedring
 • Vurdering av risiko

Se for øvrig emnebeskrivelsen for oversikt over mål og innhold i studiet.

Målgruppe

Studiet retter seg mot ansatte i helsesektoren med helsefaglig utdanning eller utdanning på minimum bachelornivå. Du må også kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis.

Undervisning

Helseinformatikk er et deltidsstudium over en periode på ca 6 mnd fra september - januar, med studiesamlinger ved Universitetet i Bergen. Undervisningen består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og prosjekt.

Studiesamlinger 2020 - 2021:

Mandag-torsdag i uke 37, 42, 47 og 5

7. - 10. september
12. - 15. oktober
16. - 19. november
1. - 4. februar
 

Alle samlingene vil bli lagt til UiBs undervisningslokaler i Media City Bergen, Lars Hilles gt. 30, Bergen.

Vurdering / eksamen

Hjemmeeksamen med innlevering 17. februar 2020
Innlevering innen kl. 12.00 via eksamenssystemet Inspera

Studiefinansiering

Godkjent for støtte fra Lånekassen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Studiet retter seg mot ansatte i helsesektoren med helsefaglig utdanning eller utdanning på minimum bachelornivå. Du må også kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis.

Tilbud om studieplass

Ved opptaket vil vi legge vekt på å få satt sammen en studentgruppe som representerer ulike profesjoner og områder innen helse- og ikt-området. Ved innbyrdes vurdering (rangering) av søkere legger vi vekt på følgende:

1. Antall utdanningspoeng. Av studier ut over bachelorgraden skal bare kurs med minst 30 studiepoeng regnes med.

2. Omfang av relevant yrkeserfaring

3. Spesiell utdanning eller praksis som styrker bredden i studentgruppen.

Dersom det blir fullt, vil du få tilbud om å stå på venteliste.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
55 58 61 00

studie.igs@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.01.2020
  Innleveringsfrist
  17.02.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Haust 2020
Pris: NOK 36000
Søknadsfrist: 01.06.2020