Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Helseinformatikk

Beskrivelse

Helseinformatikk er et videreutdanningskurs på masternivå som skal gi deg ferdigheter og kompetanse som gjør deg i stand til å bidra til økt nytte av teknologi i helsetjenesten og å kunne utvikle, tilby eller lede digitale helsetjenester.

Kurset er et samlingsbasert deltidsstudium utviklet i samarbeid med FoU-avdelingen i Helse Bergen, ved vekt på konkrete eksempler fra helsetjenesten.

Helseinformatikk skal gjøre deg i stand til å forstå IT-styringsprinsipper og grunnleggende oppbygging og organisering av IKT-utvikling, samt kunne forstå og beskrive IKT-funksjonalitetskrav.

Kurset tar opp følgende tema:

  • Grunnleggende faguttrykk innenfor IT
  • Innføring i nasjonale prioriteringer, lovverk og grunnleggende IKT-strukturer
  • Tekonologiforståelse, informasjonssikkerhet og virksomhetsarkitektur
  • Brukersentrert prosjektmetodikk
  • Strukturering og utveksling av klinisk informasjon
  • Hvordan IT-løsninger kan brukes i kvalitetsforbedring
  • Vurdering av risiko

Se for øvrig emnebeskrivelsen for oversikt over mål og innhold i studiet.

Målgruppe

Studiet retter seg mot ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som trenger kompetanse i å bygge opp, implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten.

Du må ha helsefaglig utdanning eller annen relevant utdanning på minimum bachelornivå. Du må også kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis.

Undervisning

Helseinformatikk er et deltidsstudium over en periode på ca 6 mnd fra september - januar, med studiesamlinger ved Universitetet i Bergen. Undervisningen vektlegger konkrete eksempler fra helsetjenesten og består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og prosjekt.

Studiesamlinger 2020 - 2021:

Mandag-torsdag i uke 37, 42, 47 og 5

7. - 10. september
12. - 15. oktober
16. - 19. november
1. - 4. februar
 

Alle samlingene vil i utgangspunktet bli lagt til UiBs undervisningslokaler i Media City Bergen, Lars Hilles gt. 30, Bergen.

Vi planlegger altså for at det skal bli mulig med fysiske samlinger på UiBs campus fra høsten av, men tar forbehold om at i hvert fall de første samlingene kan bli gjennomført digitalt dersom koronasituasjonen fortsatt tilsier det. Mer informasjon om dette kan du få ved å kontakte Institutt for global helse og samfunnsmedisin, se kontaktinformasjon i menyen til høyre. 

Vurdering / eksamen

Hjemmeeksamen over 2 uker med innlevering via eksamenssystemet Inspera

Innleveringsfrist: Mandag 22. februar 2021 kl. 12.00

Studiefinansiering

Godkjent for støtte fra Lånekassen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Studiet retter seg mot ansatte i helsesektoren med helsefaglig utdanning eller utdanning på minimum bachelornivå. Du må også kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis.

Tilbud om studieplass

Ved opptaket vil vi legge vekt på å få satt sammen en studentgruppe som representerer ulike profesjoner og områder innen helse- og ikt-området. Ved innbyrdes vurdering (rangering) av søkere legger vi vekt på følgende:

1. Antall utdanningspoeng. Av studier ut over bachelorgraden skal bare kurs med minst 30 studiepoeng regnes med.

2. Omfang av relevant yrkeserfaring

3. Spesiell utdanning eller praksis som styrker bredden i studentgruppen.

Dersom det blir fullt, vil du få tilbud om å stå på venteliste.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
55 58 61 00

studie.igs@uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Haust 2020
Pris: NOK 36000
Søknadsfrist: Frist utløpt