Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Masteroppgåve i helseleiing, kvalitetsforbetring og helseøkonomi (EVU)

Beskrivelse

Dersom du har tatt minst to av de tre kursene som inngår i Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi og ønsker å oppnå full mastergrad kan du søke opptak til den avsluttende masteroppgaven på 30 studiepoeng.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal du få erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere et forskningsrettet prosjekt innenfor ett av fagområdene som dekkes av de tre kursene Helseledelse, Kvalitetsforbedring og Helseøkonomi.

Arbeidet med masteroppgaven omfatter totalt tre ukessamlinger med undervisning i metode, statistikk, skrivekurs og gruppeveiledning.

Nytt opptak til masteroppgaven for vårsemesteret 2021, med søknadsfrist i januar 2021.

Undervisning

Ukessamlinger med undervisning i metode, statistikk, skrivekurs samt gruppeveiledning.

Opptaks- og forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til masteroppgaven må du: 

 1. Ha høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, samt kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjenesten i Norge etter endt grunnutdanning på bachelornivå eller tilsvarende.
 2. Ha gjennomført minst to av de tre kursene som inngår i masterprogrammet i Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

For å få godkjent mastergrad må alle de tre kursene være fullført og bestått, sammen med masteroppgaven.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
55 58 61 00
studie@igs.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Trekkfrist
  01.09.2020
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs