Hjem

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Hermod: Kommunikasjon av forsking, kultur og forvaltning

Beskrivelse

Hermod: Kommunikasjon av forskning, kultur og forvaltning er et deltidsstudium på 10 studiepoeng som skal gi bredere innsikt i kommunikasjon, retorikk og profilbygging og hvordan kommunikasjonsarbeidere som jobber innenfor forskning, kultur og forvaltning kan få større gjennomslagskraft i både digitale- og tradisjonelle kanaler og hvordan for eksempel sosiale medier kan inngå i strategisk kommunikasjonsplanlegging.

Studiet tar utgangspunkt i deltakernes konkrete kommunikasjonsoppgaver og -utfordringer, og vil diskutere disse i lys av kommunikasjonsfaglige- og retoriske perspektiver. Et sentralt siktemål med studiet er å skape en arena for dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Målgruppe

Studiet retter seg mot kommunikasjonsarbeidere innen forskning, kultur og forvaltning.

Undervisning

Undervisningen er lagt opp med to obligatoriske samlinger à to dager i løpet av vårsemesteret, med forelesninger, gruppediskusjoner og veiledning. Vi forutsetter at kursdeltakerne arbeider med studiet mellom samlingene, og alle vil få tilbud om individuell veiledning via nett mellom samlingene.

Undervisningen legger opp til at alle kursdeltakerne skal bidra underveis, og vi vil sette sammen grupper på tvers av kompetanse og bakgrunn.

Kursstart 1. februar 2019. Dato for samlinger:

14.- 15. februar
25.- 26. april

Vurdering / eksamen

Mot slutten av semesteret skal kursdeltakerne levere inn en prosjektoppgave med et omfang på 3000-4000 ord, som gjerne kan ta utgangspunkt i deltakernes egen arbeidsplass. Veiledning i forbindelse med arbeidet med prosjektoppgaven er obligatorisk.

Innleveringsfrist våren 2019: 6. juni

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkere over 25 år blir tatt opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse, som man ikke trenger å dokumentere.

Søkere under 25 år må dokumentere at de har generell studiekompetanse.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

 

Institutt for lingvistiske, litterære og estestiske studier
v/ Mona Vervik Uthaug
55 58 69 55
evu@lle.uib.no

Faglig ansvarlig
Førsteamanuensis Michael Hertzberg
55 58 24 75
michael.hertzberg@uib.no

Tilgjengelege kurs

Vår 2019
Pris: NOK 12000
Søknadsfrist: 10.01.2019