Hjem
Studentsider
Masteremne

Fordjupning i historie

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeHIS307
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Masternivå

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studentane skal skrive ei oppgåve som skal bidra til å gi auke forståing og kunnskap innafor eit spesialisert felt i historiefaget. Det spesialiserte feltet kan vere ein teknikk, ein metode eller eit avgrensa og relevant tema for masterprosjektet.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Ved fullført emne har studenten grunnleggjande og praktiske kunnskapar innan den valde spesialiseringa.

Ferdigheiter:

Studenten kan praktisk bruke det valde spesialiserte feltet sjølvstendig i eige arbeid, og kan vurdere spesialiseringa kritisk.

Generell kompetanse:

Studenten har evne til å setja seg inn i relevant litteratur og bruke denne innsikta på ein praktisk-metodisk måte.

Krav til forkunnskapar

 

Tilrådde forkunnskapar

Emnet er eit spesialeemne for studentar som av faglege årsaker og etter tilråding frå instituttet har delerstatta HIS304 med eit emne på 10 studiepoeng. Studentar bør ha avlagt eksamen i HIS301 før dei kan melde seg til eksamen i HIS307.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle tekne opp på masterprogrammet i historie, UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Studentane sitt arbeid med emnet er knytt til utarbeiding av ei rettleia skriftleg oppgåve.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Studenten skal skrive ei oppgåve på 2000 - 4000 ord (ca. 5-10 sider).

Karakterskala

Oppgåva blir vurdert til bestått/ikkje-bestått

Litteraturliste

Studentane må velje ut eit pensum i samråd med rettleiar. Pensum kan ha eit omfang på opp til 400 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.