Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

HMS og Introkurs, Støp

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeHMS-KER-101
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Introduksjon til rommet, utstyr og teknikker

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Praktisk og samtale

Emneansvarleg

Kjersti Olsen