Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Sikkerhetskurs treverksted 1

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeHMS-TRE-100
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

En viktig del av bachelorutdanningen består av eksperimentering med ulike tremateraler og bygging av egne modeller og prototyper i forskjellige målestokker. For å kunne gjennomføre dette gis en grunnleggende opplæring i bruk av maskiner og utstyr på treverksted 1. Hovedvekten er lagt på sikkerhet og arbeidsrutiner.

Krav til forkunnskapar

Ingen, men deltakerne må skaffe seg: Meterstokk, blyant, arbeidstøy, vernesko, hørselvern og vernebriller til kursstart.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisning, egenaktivitet og veiledning. Demonstrasjon og løsing av enkle oppgaver.

Emneansvarleg

Øivind Eide

Kontakt