Hjem
Studentsider
Masteremne

Human Immunobiology

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeHUIMM303
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk (event. norsk etter ønske fra alle studentene).
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Masterstudenter eller studenter med lignende bakgrunn innen biologi, medisin, odontologi eller farmasi.

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Lab. bygget / BB-bygget ved

Haukeland Universitetssjukehus.

Mål og innhald

Målet med kurset er å gi studentene en grundig innføring i moderne basal humanimmunologi.
Faget vil bli belyst både ved det normalt fungerende immunsystem og ved immunrelaterte sykdommer.
I tillegg skal kurset være en introduksjon og en presentasjon av de immunologiske fagmiljøer og prosjekter som er ved UiB.

Læringsutbyte

* Knowledge

After completing the course the student should be able to:

- Recognize the main types of cells, tissues, signal molecules and bioactive factors (components), which the immune system is comprised of.

- Outline the development and maturation process of immune competent cells.

- Understand the basic mechanisms for how the immune system becomes activated and responds to stimuli e.g. infections or tissue damage.

- Have knowledge about the basic principles for defence and fight against infections. Present methods/treatment that can strengthen the immunity against infectious agents (e.g. vaccination).

- Account for main groups of diseases related to a failing immune system (auto immunity, allergy and immune deficiency) and describe in general the disease processes.

- Outline methods for treatment of immune related diseases and symptoms.

 

* Skills

- Describe how immunological methods can be used in biological and medical research.

- Apply the immunological knowledge to own research project.

* General Competence

- Obtain a general knowledge of how the immune system work in health and disease.

- To be able to distinguish the immunological component in a variety of complex health issues.

- Understand the importance of using immunological knowledge in both prevention and combating diseases.

Krav til forkunnskapar

- The student should be at graduate level (having a BSc or equivalent)

- No knowledge immunology is needed, but advantageous

- Basic knowledge of human biology

Tilrådde forkunnskapar

- None, but basic cell biology and immunological knowledge is advantageous.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Vanlegvis undervisning frå februar til mai, kvar tirsdag og torsdag fra 12:15-14:00,

med skriftlig eksamen i slutten av mai måned.

Kontakt emneansvarleg Yenan Bryceson for mer informasjon.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentene skal delta på minst 80% av undervisningen / forelesninger

for å kvalifisere seg til å få gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Karakterskala

A - F.

Fagleg overlapp

Overlapper med HUIMM903 and MOL212.

Litteraturliste

Mitt UiB vil vise både forelesninger og hvilken bok som nyttast i undervisningen.

Abbas, Lichtman and Pillai. Cellular and Molecular Immunology. 7th Edition, 2011, Saunders Elsevier, ISBN 978-1-4377-1528-6.

Alternative text book (Norwegian): Bogen and Munthe. Immunologi 2. Utg, 2007, Universitetsforlaget, Olso, ISBN 978-8-2150-1093-9.

Kontakt

Emneansvarleg: Yenan Bryceson (yenan.bryceson@ki.se)

Adm. e-post: thea.midtun@uib.no

Eksamensinformasjon