Hjem
Utdanning
Masteremne

Human Immunobiology

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeHUIMM303
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk (event. norsk etter ønske fra alle studentene).
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Masterstudenter eller studenter med lignende bakgrunn innen biologi, medisin, odontologi eller farmasi.

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Lab. bygget / BB-bygget ved

Haukeland Universitetssjukehus.

Mål og innhald

Målet med kurset er å gi studentene en grundig innføring i moderne basal humanimmunologi.
Faget vil bli belyst både ved det normalt fungerende immunsystem og ved immunrelaterte sykdommer.
I tillegg skal kurset være en introduksjon og en presentasjon av de immunologiske fagmiljøer og prosjekter som er ved UiB.

Læringsutbyte

* Knowledge

After completing the course the student should be able to:

- Recognize the main types of cells, tissues, signal molecules and bioactive factors (components), which the immune system is comprised of.

- Outline the development and maturation process of immune competent cells.

- Understand the basic mechanisms for how the immune system becomes activated and responds to stimuli e.g. infections or tissue damage.

- Have knowledge about the basic principles for defence and fight against infections. Present methods/treatment that can strengthen the immunity against infectious agents (e.g. vaccination).

- Account for main groups of diseases related to a failing immune system (auto immunity, allergy and immune deficiency) and describe in general the disease processes.

- Outline methods for treatment of immune related diseases and symptoms.

 

* Skills

- Describe how immunological methods can be used in biological and medical research.

- Apply the immunological knowledge to own research project.

* General Competence

- Obtain a general knowledge of how the immune system work in health and disease.

- To be able to distinguish the immunological component in a variety of complex health issues.

- Understand the importance of using immunological knowledge in both prevention and combating diseases.

Krav til forkunnskapar

- The student should be at graduate level (having a BSc or equivalent)

- No knowledge immunology is needed, but advantageous

- Basic knowledge of human biology

Tilrådde forkunnskapar

- None, but basic cell biology and immunological knowledge is advantageous.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Vanligvis undervisning fra februar til mai, kvar tirsdag og torsdag fra 12:15-14:00,

med skriftlig eksamen i slutten av mai måned.

Kontakt emneansvarlig Karl Brokstad(karl.brokstad@uib.no)for mer informasjon.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentene skal delta på minst 80% av undervisningen / forelesninger

for å kvalifisere seg til å få gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Karakterskala

A - F.

Fagleg overlapp

Overlapper med HUIMM903 and MOL212.

Litteraturliste

Mitt UiB vil vise både forelesninger og hvilken bok som nyttast i undervisningen.

Abbas, Lichtman and Pillai. Cellular and Molecular Immunology. 7th Edition, 2011, Saunders Elsevier, ISBN 978-1-4377-1528-6.

Alternative text book (Norwegian): Bogen and Munthe. Immunologi 2. Utg, 2007, Universitetsforlaget, Olso, ISBN 978-8-2150-1093-9.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarleg: Karl Albert Brokstad, E-post: karl.brokstad@uib.no

Adm. E-post: studie@kliniskmedisin.uib.no eller Elin.Heggernes@uib.no 

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  28.05.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen