Hjem
Studentsider
Masteremne

Basal immunologi

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Høst - min. 4 studenter og maks 8 studenter. 

September - Desember.

Emneansvarlig Karl A. Brokstad avgjør hvem som får delta.

Ta direkte kontakt/e-post: Karl.Brokstad@uib.no

Høsten 2020: Ny emneansvarleg.

Undervisningsstad

Lab.bygget ved Haukeland Universitetssjukehus.

Mål og innhald

Hovedmålet med kurset er å gi studentene en grundig innføring i moderne basal humanimmunologi.

- Faget vil bli belyst både ved det normalt fungerende immunsystem og ved immunrelaterte sykdommer

- Læring om metoder og teknikker som brukes i immunologisk forskning

- Kurset skal danne en plattform for videre studier og forskning i immunologi og beslektede forskningsfelt

- I tillegg skal kurset være en introduksjon og en presentasjon av de immunologiske fagmiljøer og prosjekter som er ved UiB

Tilrådde forkunnskapar

- Studenten bør være på mastergradsnivå, dvs. bør ha Bachelor-grad eller tilsvarende

- Ingen forhåndskunnskap i immunologi er krevd, men er fordelaktig

- Basal kunnskap i human biologi

Studiepoengsreduksjon

Full poengreduksjon mot HUIMM303 og HUIMM903 (5stp)

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

- Forelesninger, mer enn 20 undervisningstimer (45 minutter)

- Kollokvier (Plenumsdiskusjoner)

- Interaktive oppgaver (internett)

- Gruppearbeid

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentene skal delta aktivt i kursets aktiviteter.

De skal ha minst 1 presentasjon og ha minst 80% deltagelse på forelesninger og gruppearbeid.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakter med skalaen A, B, C, D, E, F

Litteraturliste

Undervisningen vil bygge på følgende lærebok:

Abbas, Lichtman and Pillai. Basic Immunology. 4th Edition, 2014, 320 pages, Elsevier Saunders,

ISBN 978-1-4557-0707-2.

Emneansvarleg

Karl Albert Brokstad. E-post: karl.brokstad@uib.no

Ny emneansvarleg fra høsten 2020.

Institutt

Klinisk institutt 2 ved Medisinsk Fakultet (MF).

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarleg/ e-post: Karl.Brokstad@uib.no

Ny emneansvarleg fra høsten 2020.

Adm.kontakt: Studie@kliniskmedisin.uib.no

Eksamensinformasjon