Hjem
Utdanning
PhD-kurs

Project Seminars in Immunology

Kursomtale

Undervisingsspråk

Engelsk.

Kursinnhald

Mål: Fordjuping og oppdatering i faget immunologi.

Innhald: Gjesteforelesingar i immunologi og framdriftsrapportar av PhD-kandidatar. Obligatorisk deltaking for PhD-kandidatar og postdocs assosiert med Bergen Research School in Inflammation (BRSI). Framdriftsrapportering minst 1 gong årleg.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Deltakarane skal ved kursslutt ha

- fått djupare innsikt og oppdatering i faget immunologi

- kjennskap til prosjekt som stipendiatar og forskarar knytt til BRSI arbeider med

- kunnskap om metodar som nyttast i immunologi og styrker og svakheiter ved desse

Ferdigheiter

Deltakarane skal ved kursslutt

- ha fått øving i å presentere eige prosjekt og forskingsresultat

- kunne bidra til diskusjon rundt framifrå forsking

- kunne reflektere over og utfordre etablert immunologisk kunnskap og praksis og tilgrensande fagområde

Generell kompetanse

Deltakarane skal ved kursslutt vere i stand til å

- kunne identifisere relevante etiske problemstillingar og gjennomføre forsking med fagleg integritet

- reise nye problemstillingar, også med tanke på tverrfagleg tilnærming

- vurdere kva metodar som eigner seg til å svare på problemstillingane og planlegge relevante laboratorieforsøk

Undervisningsperiode

Vår og haust.

Studiepoeng

3.

Formelle krav

Krav til forkunnskapar

Ingen spesielle krav.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen spesielle krav.

Inngår i opplæringsdel

PhD. Det kan søkjast om godkjenning til masteropplæringa.

Vurderingsform

Framdriftsrapportering minst 1 gong årleg.

Utfyllande informasjon

Program

15-20 x 1 times seminar per semester.

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig: Silke Appel. Tlf: 55974633,

E-post: Silke.Appel@k2.uib.no

Administrasjon: Irene.Hjelmaas@uib.no

Fagleg ansvar

Bergen Research School in Inflammation, Broegelmanns Forskingslaboratorium, Department of clinical science

Innleiarar

Vitskapleg tilsette ved Klinisk institutt 2.

Kjernelitteratur

Etter avtale.

Undervisningsstad

Klinisk institutt 2(K2), Laboratoriebygget 5. etg.

Eksamensinformasjon

Undervisningsperiode

Vår og haust.