Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Project Seminars in Immunology

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Engelsk.

Kursinnhald

Mål: Fordjuping og oppdatering i faget immunologi.

Innhald: Gjesteforelesingar i immunologi og framdriftsrapportar av PhD-kandidatar. Obligatorisk deltaking for PhD-kandidatar og postdocs assosiert med Bergen Research School in Inflammation (BRSI). Framdriftsrapportering minst 1 gong pr semester.

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført skal kandidaten:

Kunnskap:

Deltakere har ved kursslutt

 • fått djupare innsikt og oppdatering i faget immunologi
 • kjennskap til prosjekt som stipendiatar og forskarar assosiert BRSI arbeider med
 • kunnskap om metodar som nyttast i immunologi og deira styrker og svakheiter

Ferdigheiter:

 • Deltakere har ved kursslutt fått øving i å presentere eige prosjekt og forskingsresultat

Generell kompetanse:

Deltakere er ved kursslutt i stand til å

 • kritisk evaluere andres og egne forskingsresultat
 • reise nye problemstillingar
 • vurdere kva metodar som eigner seg til å svare på problemstillingane og planlegge relevante laboratorieforsøk

Undervisningsperiode

Vår og haust.

Studiepoeng

3.poeng. Krever deltagelse over to semester.

Formelle krav

Krav til forkunnskapar

Kvalifisert for å være ph.d.- kandidat i medisin eller helsefag

Tilrådde forkunnskapar

Ingen spesielle krav.

Inngår i opplæringsdel

PhD. Det kan søkjast om godkjenning til masteropplæringa.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Delta aktivt på seminar over to semester (oppmøte blir registrert)
 • gi ein munnleg presentasjon av eiga forsking en gang per semester

Vurderingsform

Vurdering av presentasjonen og vert gjort av kursansvarleg

Bestått» / «Ikkje bestått

Kven kan delta

Ph.d.-kandidatar, postdoktorar og studentar ved forskarlinja, samt master studenter.

Utfyllande informasjon

Program

 • Førebuing til eigen presentasjon (2 x 24 timar).
 • Deltaking på seminar (2 x 15-20 timar).

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: Richard Davies

E-post: richard.davies@uib.no

Administrasjon: christina.flornes@uib.no

Fagleg ansvar

Bergen Research School in Inflammation, Broegelmanns Forskingslaboratorium, Department of clinical science

Innleiarar

Vitenskapleg tilsette ved Klinisk institutt 2.

Kjernelitteratur

Etter avtale.

Undervisningsstad

Klinisk institutt 2(K2), UiB v/ Haukeland Universitetssykehus, Laboratoriebygget 5. etg.

Kontakt

Eksamensinformasjon

Undervisningsperiode

Vår og haust.