Hjem
Studentsider
Masteremne

Basal humanpatologi

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeHUPAT301
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master, PhD

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gje master- og PhD-studentar med ikkje-medisinsk bakgrunn ein introduksjon til human patologi. Det er delt i tre delar der den fyrste gjev oversikt over generelle patologiske prosessar i vev, som celleskade, inflammasjon og reparasjon. Den andre delen omhandlar svulst-klassifikasjon og biologiske/genetiske mekanismar ved kreftutvikling. Den tredje delen gjev innblikk i sjukdomar i spesifikke organ med vekt på svulstar. Emnet er aktuelt for studentar som driv forsking innan alle aspekt av human biologi, og er spesielt nyttig for dei som har kreftrelaterte prosjekt.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha ei forståing av generelle prinsipp for sjukdom og av biologiske og genetiske prosessar involvert i kreftutvikling. Studenten skal og kunne gjere greie for dei viktigaste sjukdomane i utvalde organ.

Krav til forkunnskapar

Valfritt for master- eller PhD-utdanninga i humanbiologiske fag (medisinsk cellebiologi eller human fysiologi) på Universitetet i Bergen. Emnet kan og vere aktuelt for studentar innan biologi/ molekylærbiologi/farmasi. Emnet gjev ikkje studiepoeng for studentar med medisinsk, odontologisk eller veterinærmedisinsk bakgrunn.

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskapar i biologi og molekylærbiologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesninger: 4 timar per veke, 7 veker totalt.

Eksamenskollokvium: 2 timar

Totalt: 28 timar

Emnet vert berre tilbode dersom det er minst 8 påmelde studentar.

Pensum

Utvalde kapittel frå Kumar, Abbas, Aster:

Robbins Basic Pathology, 10th Ed., 2018, 935 pp.,

Elsevier, ISBN 9780323480543

(9th Edition will also be fine. Just be aware that chapter and page numbering is somewhat different)

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, INSPERA, 3 timar.

Litteraturliste

Lectures: 4 hours a week, 7 weeks in total.

Exam colloquium: 2 hours

Total: 28 hours total

Pensum:

Selected chapters from Kumar, Abbas, Aster:

Robbins Basic Pathology, 10th Ed., 2018, 935 pp.,

Elsevier, ISBN 9780323480543

(9th Edition will also be fine. Just be aware that chapter and page numbering is somewhat different)

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarleg: Anders Molven, E-post: Anders.Molven@uib.no

Adm. E-post: studie@kliniskmedisin.uib.no eller Janicke.Bjorke@uib.no