Hjem
Studentsider
Masteremne

Basal humanpatologi

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master, PhD

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gje master- og PhD-studentar med ikkje-medisinsk bakgrunn ein introduksjon til human patologi. Det er delt i tre delar der den fyrste gjev oversikt over generelle patologiske prosessar i vev, som celleskade, inflammasjon og reparasjon. Den andre delen omhandlar svulst-klassifikasjon og biologiske/genetiske mekanismar ved kreftutvikling. Den tredje delen gjev innblikk i sjukdomar i spesifikke organ med vekt på svulstar. Emnet er aktuelt for studentar som driv forsking innan alle aspekt av human biologi, og er spesielt nyttig for dei som har kreftrelaterte prosjekt.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha ei forståing av generelle prinsipp for sjukdom og av biologiske og genetiske prosessar involvert i kreftutvikling. Studenten skal og kunne gjere greie for dei viktigaste sjukdomane i utvalde organ.

Krav til forkunnskapar

Valfritt for master- eller PhD-utdanninga i humanbiologiske fag (medisinsk cellebiologi eller human fysiologi) på Universitetet i Bergen. Emnet kan og vere aktuelt for studentar innan biologi/ molekylærbiologi/farmasi. Emnet gjev ikkje studiepoeng for studentar med medisinsk, odontologisk eller veterinærmedisinsk bakgrunn.

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskapar i humanbiologi og molekylærbiologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesninger: 4 timar per veke, 6,5 veker totalt.

Eksamenskollokvium: 2 timar

Totalt: 28 timar

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, INSPERA, 3 timar.

Litteraturliste

Utvalde kapittel frå Kumar, Abbas, Aster:

Robbins Basic Pathology, 10th Ed., 2018, 935 pp.,

Elsevier, ISBN 9780323480543

(9. utgave vil også fungere fint. Men ver merksam på at kapittel- og sidenummeringa er noko forskjellig)

Kontakt

Emneansvarleg: Anders Molven, E-post: Anders.Molven@uib.no

Adm. E-post: studie@kliniskmedisin.uib.no eller Thea.Midtun@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  14.04.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted