Hjem
Studentsider
Masteremne

Human Vaccinology

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeHUVIR320
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk.
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

vår.

Undervisningsstad

Lab.building/ BB-building & Haukeland University Hospital.

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi en oversikt over utfordringene ved vaksinering, immunologisk grunnlag for vaksinering, klinisk evaluering av vaksiner, konkrete eksempler på vaksiner og utfordringer for fremtidige vaksiner (inkludert nye patogener, TB og HIV).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha kunnskap om:

hvordan vaksiner virker, inkludert immunologisk og epidemiologisk

de forskjellige typer vaksiner og retningslinjer for dagens vaksinasjonspraksis

den historiske bakgrunnen til de viktigste vaksinene.

regler og forskrifter for testing av nye vaksiner og viktige utviklingsstadier, for eksempel prekliniske og kliniske (fase I-IV) utprøvinger

forstå utfordringene i utviklingen av nye vaksiner

Studenten skal ved avslutta emne har utviklet ferdigheter for å kunne

kritisk diskutere fordeler og ulemper ved dagens vaksiner

forklar utfordringene i utvikling, klinisk testing og godkjenning av nye vaksiner

diskutere nøkkellitteratur i vaksinologi

Studenten skal ved avslutta emne ha utviklet generell kompetanse og kunne

Forstå bakgrunnen for bruk av nåværende vaksiner og reflektere over utfordringene og mulighetene til nye vaksinestrategier

forstår etikken om bruk av vaksiner og være i stand til å veie fordelene (f.eks. beskyttelse) mot potensielle ulemper (bivirkninger) av vaksinasjon.

Kritisk vurdere vaksinasjonsprogrammer, inkludert langsiktige befolkningseffekter og viktigheten av vaksinasjonsdekning.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

10 forelesninger Kombinasjon av forelesninger og studentpresentasjoner av vaksiner,

hver av dem er 2 timer lang.

Sammendrag og diskusjon (2 timer lang).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Alle forelesninger er obligatoriske.

Vurderingsformer

Med lavt antall studenter skal studenter holde 2 foredrag om vaksiner og skriver en skriftlig oppsummering. Studenten skal svare på spørsmål om utvalgt tema innen i vaksinologi. Skriftlig eksamen (3 timer) når antall studenter er 15 eller mer.

Karakterskala

Bestått/ Ikke bestått.

Litteraturliste

Pensum er forelesninger og boken: Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases

The Pink Book: Course Textbook - 13th Edition (2015)

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/chapters.html

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarleg: Rebecca Jane Cox Brokstad.

E-post: rebecca.cox@uib.no Telefon: 55 97 46 68.

Adm. e-post: studie@kliniskmedisin.uib.no