Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Informatikkprosjekt I

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeINF219
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Ikkje regelmessig. Avhenger av tilgangen på prosjekt.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Eit prosjektarbeid skal definerast og gjennomførast saman med rettleiar frå Institutt for informatikk. Dette prosjektet vil vere ei programmeringsoppgåve for ein klient som vil ha utvikla ei løysing. Merk at det er få definerte prosjekt å velja mellom, men at det er og er råd å foreslå prosjekt for rettleiaren. Tilgjengeleg prosjekt vert annonsert på Mitt UiB for INF219 sida. Spørsmål om aktuelle prosjekt kan rettast til studieveileder@ii.uib.no ved Institutt for informatikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten kjenner til

 • Grunnleggjande strategiar for prosjekt- og tidsstyring
 • grunnleggjande strategiar for praktisk samarbeid i team

effektive metodar for skriving og presentasjon

Ferdigheiter

Studenten kan

 • delta i et programmeringsprosjekt
 • Bidra til den skriftlege dokumentasjonen av eit prosjektarbeid i form av ein teknisk rapport
 • Munnleg presentasjon av eit prosjektarbeid som studenten har delteke i

Generell kompetanse:
Studenten kan

 • kommunisere effektivt med medlemmer av eit team
 • Kommunisere effektivt både munnleg og skriftleg til andre
 • arbeide med problemløysing i team

Krav til forkunnskapar

Minimum 60 studiepoeng i informatikk

Tilrådde forkunnskapar

INF112

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Grupper, førelesingar, presentasjonar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftleg rapport og munnleg presentasjon av prosjektet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Vurderingssemester

Same som undervisningssemester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12.for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00