Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Informatikkprosjekt I

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeINF219
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk. Emnet undervisast på engelsk dersom engelskspråklege studentar meldar seg til emnet.
  • Ressursar

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Ikkje regelmessig. Avhenger av tilgangen på prosjekt.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:
Eit prosjektarbeid blir spesifisert og skal gjennomførast i samråd med ein rettleiar ved instituttet. Typiske prosjektoppgåver er innan programmering, men det kan óg bli gjeve prosjekt innafor litteraturstudium, modellering, mm. Merk at det er avgrensa tal på oppgåver. Aktuelle prosjekt vil bli gjort kjente for studentane på Mitt UiB. Førespurnadar om ledige prosjekt kan óg rettast til studierettleiar ved Institutt for informatikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar og ferdigheiter:

Kunnskapar
Studenten kan

  • delta i prosjektarbeid i informatikk, t.d. eit programmeringsprosjekt,
  • bidra til dokumentasjon av eit prosjektarbeid skriftleg i form av ein teknisk rapport,
  • gje ein munnleg presentasjon av eit prosjektarbeid studenten har deltatt på.

Ferdigheiter

  • Tileigna ferdigheiter vil avhenge av temaet studenten har arbeidd med.

Krav til forkunnskapar

Minimum 60 studiepoeng i informatikk

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Avhenger av prosjektet

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftleg rapport og munnleg presentasjon av arbeidet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Vurderingssemester

Same som prosjektet vert tildelt.

Litteraturliste

Avhenger av prosjektet.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon