Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Genomikk, transkriptomikk og proteomikk

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeINF285
  • Talet på semester1
  • Språk
  • Ressursar