Hjem
Studentsider
Masteremne

Utvalde emne i optimering

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeINF379
  • Talet på semester1
  • Språk

    Engelsk

  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master/ph.d.

Undervisningssemester

Uregelmessig

Mål og innhald

Mål: Emnet skal gje kunnskapar i dei utvalde emna i optimering

Innhald: Emnet tek for seg optimeringsteori og -algoritmar. Eksakt tema vil variere frå år til år.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • kjenner teorien for dei utvalde optimeringstema som er gjennomgått

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i optimering.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga. http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesningar

Førelesing/ 2-4 timar pr. veke

Vurderingsformer

Avsluttande munnleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det tilbys eksamen i undervisningssemesteret samt påfølgjande semester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar

Tlf 55 58 42 00