Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i programmering modul 1

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeINF620
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig.

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å lære studentane grunnleggjande programmering

Innhald:

Emne dekker tema som variablar, funksjonar, kontrollflyt, listar og oppslagsverk

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar og ferdigheiter:

Kunnskapar

Studenten kan

 • Utvikle enkle dataprogram
 • Lese enkel programkode og forstå kva programmet gjer

Ferdigheiter

Studenten beherskar

 • Variablar
 • Innlesing frå brukar
 • Kontrollflyt som betingelser, løkkar og funksjonar
 • Strukturar som listar og oppslagsverk

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

5 Studiepoengsreduksjon mot følgende emne:

INF100

INFO132

MIX101

INF109

I110
DATA110

LING123

2,5 Studiepoengsreduksjon mot følgende emne:
DIGI111

Krav til studierett

For oppstart på emnet må du søkt og fått opptak til dette vidareutdanningsemnet gjennom UiB Videre, Etter- og videreutdanning

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Emnet vil ha obligatoriske innleveringar. Obligatoriske aktivitetar er berre gyldig i undervisningsemesteret.

Vurderingsformer

Skriftleg (digital) avsluttande eksamen der alle skrive og trykte hjelpemiddel er lovlege

For å beste emnet må tilstrekkeleg mange innleveringsoppgåver og avsluttande eksamen vere godkjende

Hjelpemiddel til eksamen

Alle hjelpemiddel er tillate utanom kommunikasjon med andre.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester emnet vert undervist.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.02 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar

Administrativt ansvarleg

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences represented by the Department of Informatics is the course administrator for the course and study programme.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar

Tlf 55 58 42 00