Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i programmering modul 2

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å lære studentane å nytte ferdige programpakker i utvikling av programvare

Innhald:

Emnet dekker tema som import av modular, filbehandling, plotting av data og nytting av diverse programpakker

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 •  Nytta ferdige programpakker i si eigen kode

Ferdigheiter

Studenten skal kunne 

 • Enkel filbehandling
 • Enkel plotting av data
 • Å nytta dokumentasjon til å lære seg å nytte nye pakker
 • Diverse ferdige programpakker

Krav til forkunnskapar

Bestått INF620 - Innføring i programmering modul 1

Studiepoengsreduksjon

Full studiepoengreduksjon med

INF100

INFO132

MIX101

INF109

I110

DATA110

Krav til studierett

For oppstart på emnet må du søkt og fått opptak til dette videreutdanningsemnet via UiB Videre, Etter- og videreutdanning

Arbeids- og undervisningsformer

Alle undervisningsaktivitetar er digital over internett

Forelesning: 2 timar i veka i 7 vekar

Gruppetimar: 4 timar i veka i 7 vekar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Emnet vil ha obligatoriske innleveringar. Obligatoriske aktivitetar er berre gyldig i undervisningsemesteret.

Vurderingsformer

Skriftleg (digital) avsluttande eksamender alle skrive og trykte hjelpemiddel er lovlege

For å beste emnet må tilstrekkeleg mange innleveringsoppgåver og avsluttande eksamen vere godkjende

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  02.12.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen