Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kurs i grunnleggjande programmering

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig 

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å lære studentane grunnleggjande programmering. Emnet har også som mål å lære studentane å nytte ferdige programpakker i utvikling av programvare

Innhald:

Emnet dekker tema som variablar, funksjonar, kontrollflyt, listar og oppslagsverk. Emnet dekker også tema som import av modular, filbehandling, plotting av data og nytting av diverse programpakker

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar og ferdigheiter:

Kunnskapar

Studenten kan

 • Utvikle enkle dataprogram
 • Lese enkel programkode og forstå kva programmet gjer
 •  Nytta ferdige programpakker i si eigen kode

Ferdigheiter

Studenten beherskar

 • Variablar
 • Innlesing frå brukar
 • Kontrollflyt som betingelser, løkkar og funksjonar
 • Strukturar som listar og oppslagsverk
 • Enkel filbehandling
 • Enkel plotting av data
 • Å nytta dokumentasjon til å lære seg å nytte nye pakker
 • Diverse ferdige programpakker

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

INF100: 10 sp

INFO132: 10 sp

MIX101: 10 sp

INF109: 10 sp

I110: 10 sp

INF620: 5 sp

INF621: 5 sp

Krav til studierett

For oppstart på emnet må du søkt og fått opptak til dette vidareutdanningsemnet gjennom UiB Videre, Etter- og videreutdanning

Arbeids- og undervisningsformer

Alle undervisningsaktivitetar er digital over internett

Forelesning: 2 timar i veka i 14 vekar

Gruppetimar: 4 timar i veka i 14 vekar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Emnet vil ha obligatoriske innleveringar. Obligatoriske aktivitetar er berre gyldig i undervisningsemesteret.

Vurderingsformer

Skriftleg (digital) avsluttande eksamen der alle skrive og trykte hjelpemiddel er lovlege

For å beste emnet må tilstrekkeleg mange innleveringsoppgåver og avsluttande eksamen vere godkjende

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  01.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen