Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i kunstig intelligens

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gjev teoretisk og praktisk grunnlag for fleire under-displinar i kunstig intelligens. Kurset vil omhandle slike tema som planlegging, søk i tilstandsrom, optimalisering for kunstig intelligens, kunnskapsrepresentasjon, logikk-basert resonnerings, resonnering med usikker informasjon, multi-agent-system, naturleg språk og den semantiske veven.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten har

 • teoretisk kunnskap om kunstig intelligens-algoritmar og metodar bruk for problemløysing i intelligente datasystem.
 • god forståing for koplingar mellom utbreidde under-disiplinar i kunstig intelligens, som eit godt fundament for vidare studiar innan kunstig intelligent.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke kunstig intelligens-metodar i moderne programvare.

Krav til forkunnskapar

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar ved Universitetet i Bergen

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, labøvingar, oppgåveløysing, programmeringsøvingar, normalt 2 timar førelesing og 2 4-timar datalab i 14 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny skriftleg eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  30.11.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  16.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen