Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Metodar i kunstig intelligens

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gjev teoretisk og praktisk grunnlag for fleire under-displinar i kunstig intelligens. Kurset omhandlar teknikkar og algoritmar for effektiv resonnering med ulike formar for kunnskap. Hovudtema vil vere søk i tilstandsrom, representasjon og inferens med kunnskap og maskinlæring.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten har

 • teoretisk kunnskap om kunstig intelligens-algoritmar og metodar bruk for problemløysing i intelligente datasystem.
 • god forståing for koplingar mellom utbreidde under-disiplinar i kunstig intelligens, som eit godt fundament for vidare studiar innan kunstig intelligent.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke kunstig intelligens-metodar i moderne programvare.

Krav til forkunnskapar

Studiepoengsreduksjon

DIGI114 (2,5 sp)

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på UiB. Emnet har 200 studieplassar. Studentar som har emnet som obligatorisk i studieplanen vil være prioritert.

Søknadsfrist er onsdag uke 33

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, labøvingar, oppgåveløysing, programmeringsøvingar, normalt 2 timar førelesing og 2 timar datalab i 14 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

Skuleeksamen, 2 timar

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet for informasjonsvitskap

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.11.2023, 15:00
  Varigheit
  2 timer
  Trekkfrist
  09.11.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen