Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Nye medier: produksjon og analyse

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeINFOMEVI171
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk

 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal styrka studentane sine kunnskapar og ferdigheiter i analyse og produksjon av multimodalt innhald. I løpet av kurset skal studentane skriva manus til, og produsera, ein webserie (fiksjon eller dokumentar) med eit interaktivt element.

Emnet tek føre seg korleis ein kan produsere innhald til digitale medier og korleis dette kan gjerast tilgjengelig og distribuerast, med særskild vekt på Internett og web. Det vert fokusert på både tekniske og estetiske aspekt ved dei digitale media.

Læringsutbyte

Etter avslutta emne kan kandidaten

 • bruka filmkamera, stillskamera, mikrofon, og relevant programvare
 • gjennomføra ein praktisk produksjon av audiovisuelt materiale for web i grupper
 • utføra kompetent arbeid innafor filmproduksjon, webdesign eller programmering
 • i grupper utvikla konsept/manus for webserie
 • setja opp ei webside for video- og lydinnhald
 • nytta teoretiske innsikter om webdesign og webfortelingar i eige arbeid
 • gjera greie for estetiske prinsipp for video på web

Tilrådde forkunnskapar

MEVI106/INFOMEVI106 Introduksjon til tv, film og nye medier

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar ved bachelorprogramma i film- og tv-produksjon og nye medier.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, workshops, seminar og produksjonsarbeid i grupper under rettleiing

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i teknisk opplæring og i praktiske produksjonar. Muntleg presentasjon av produksjonen i grupper på fellesvisning.

Vurderingsformer

Mappevurdering.

I mappa skal være:

- ein interaktiv film publisert på tilhøyrande nettside

og ein produksjonsrapport.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Det er fullt overlapp mellom MEVI171 og INFOMEVI171

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentane kvart 3.år, av faglærer kvart år

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@media.uib.no