Hjem
Studentsider
Masteremne

Research Seminars at CIH Including two Presentations

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust/vår

Undervisningsstad

Senter for internasjonal helse

Mål og innhald

Studentane anbefalast å halde sin første presentasjon (protokoll) i vårsemesteret og den andre presentasjonen (resultantane av studien) i sitt siste semester

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha følgande læringsutbytte definert når det gjelder kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

  • Forklare nøkkelterminologi i sitt felt til eit generelt akademisk publikum

Ferdigheiter

Studenten kan:

  • Presentere eit prosjektforslag og forskingsfunn på ein tydeleg og strukturert måte
  • Bruke pedagogiske prinsipp og tilpasse presentasjonsstil, stemme, verbalt språk og kroppspråk til publikum for å skape interesse,  auka forståing og truverd

Generell kompetanse

Studenten er i stand til å:

  • Formidle forskingsfunn til eit breiare publikum
  • kritisk vurdere og kommentere konstruktivt på presentasjonar av forsking

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Studiepoeng reduksjon for INTH326

Krav til studierett

Kun for studentar på masterprogrammet i global helse (UiB)

Arbeids- og undervisningsformer

Masterstudentane skal halde to presentasjonar i løpet av studietida, og det er obligatorisk å delta på 12 andre seminar.

Seminara er vanlegvis ein gong i veka, og kvar presentasjon skal vare omtrent 15 minutt.

Seminar: 

2-4 studentar presenterer på kvart seminar

(Tal på seminar avhenger av tal på studenter)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppmøte på m´inst 14 seminar. Studenter må gi to presentasjonar, ein om prosjektplanar på første året og ein annan om forskingsfunn på andre året, og gi fagfellevurdering av presentasjonane til minst to andre studentar.

Vurderingsformer

To munnlege presentasjoner og fagfellevurdering av presentasjonane til to andre studentar.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Anbefalt: "How to write and publish a scientific paper" Rober A. Day, Ed.5, chapter 27, pp 167-172

Emneevaluering

Kvart 3. år

Programansvarleg

Programutval for global helse

Emneansvarleg

Ingvild Fossgard Sandøy (Ingvild.Sandoy@uib.no)

Administrativt ansvarleg

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Kontakt

Senter for internasjonal helse

E-post: studie@igs.uib.no

Tlf.: 55588569

Eksamensinformasjon