Hjem
Studentsider
Masteremne

Research Seminars at CIH Including two Presentations

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeINTH326A
 • Talet på semester4
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Høst/vår

Mål og innhald

Studentane anbefalast å halde sin første presentasjon (protokoll) i vårsemesteret og den andre presentasjonen (resultantane av studien) i sitt siste semester

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha følgande læringsutbytte definert når det gjelder kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • Vet korleis man organiserer studieprotokollen i ein kort presentasjon
 • Vet korleis man organiserer forskningsresultatene i korte presentasjoner

Ferdigheiter

Studenten:

 • Kan presentere et prosjektforslag på ein tydeleg og strukturert måte for tilsette og studentar i 2. semester
 • Kan presentere forskingsresultat på ein tydeleg og strukturert måte for tilsette og studentar i 4. semester
 • Kan kritisk kommentere medstudentars presentasjonar av forskingsprotokoll og resultat

Generell kompetanse

Studenten er i stand til å:

 • Formidle forskningsfunn til eit bredere publikum
 • Kritisk og konstruktiv kommentere forsking i andre fora

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Studiepoeng reduksjon for INTH326

Krav til studierett

Kun for studenter på masterprogrammet i global helse (UiB)

Arbeids- og undervisningsformer

The master students should give two presentations during their study period and it is compulsory to attend the seminars.

Masterstudentane skal holde to presentasjonar i løpet av studietida, og det er obligatorisk å delta på seminara.

Seminara er vanlegvis ein gong i veka, og kvar presentasjon skal vare omtrent 15 minuttar.

Seminar: en time

2 studentar presenterer på kvar seminar

25 studentar/12-13 seminar per semester

(Tal seminar avhenger av tal studenter)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minst 14 seminar og to presentasjonar, ein om prosjekt protokoll og ein annan om forskingsfunn.

Vurderingsformer

To muntlige presentasjoner

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Anbefalt: "How to write and publish a scientific paper" Rober A. Day, Ed.5, chapter 27, pp 167-172

Emneevaluering

Kvar 3. år

Programansvarleg

Programutval for global helse

Emneansvarleg

Ingvild Fossgard Sandøy (Ingvild.Sandoy@uib.no)

Administrativt ansvarleg

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Kontakt

Senter for internasjonal helse

E-post: studie@igs.uib.no

Tlf.: 55588569/70