Hjem
Studentsider
Masteremne

M.Phil. in International Health - Thesis

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust/Vår

Mål og innhald

The general aim of the master thesis is for the student to acquire general research skills and experience, and to gain skills in independent critical thinking.

There are three possible approaches to organizing the content of the thesis work:

 1. Narrative literature review, combined with new data collection and data analysis
 2. Semi-systematic literature review, combined with minimal or no data collection, but with analysis of existing research data
 3. Extensive literature review on a topic with a solid rationale, grounded in a well-described theoretical framework, and including a detailed evaluation of each paper¿s methodological strengths and weaknesses

Læringsutbyte

The thesis is expected to show that the student is able:

 1. To develop one or several specific research questions based on a solid rationale and grounded in an appropriate theoretical framework
 2. To carry out a critical literature review on a well-defined and relevant health-related topic
 3. To design, carry out or critically evaluate research methods using the standards of the qualitative or the quantitative variant of the scientific method, and according to appropriate ethical and efficiency standards
 4. To discuss research findings with due attention to the internal and external validity
 5. To present a written thesis with the structure and logical composition that characterizes an academic text

Krav til studierett

Registrerte studentar på programmet "Master of Philosophy in International Health" ved Universitetet i Bergen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Oppgåva skal skrivast individuelt i siste studieår (heiltid), og tilsvarer 60 studiepoeng.

Studenten har rett til totalt 30 timar med rettleiing individuelt og i gruppe, der deler av dette kan vere IKT - basert. I tillegg kjem kurs i søking etter litteratur, kjeldebruk og kjeldevising samt i forskingsetikk knytt til kjeldebruk m. v.

Vurderingsformer

Oppgåva vert forsvart i ein munnleg eksamen. Intern og ekstern sensor.

Karakterskala

Karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Litteraturliste

Studentane må søke opp relevant litteratur til bruk i oppgåva, dels i samråd med rettleiar.

Kontakt

Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin,

e-mail: studie@igs.uib.no

Tel: 55588569

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerende munleg

  Trekkfrist
  01.02.2022
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve