Hjem
Studentsider
Masteremne

M.Phil. in Global Health - Thesis

Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerende munleg

    Trekkfrist
    01.09.2020
    • Eksamensdel: Justerande munnleg

    • Eksamensdel: Masteroppgåve