Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Obligasjonsrett

  • Studiepoeng28
  • Undervisingssemester
  • EmnekodeJUS231
  • Talet på semester
  • Ressursar

Hovedinnhold

Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.

Kontakt