Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Rettshistorie og komparativ rett

  • Studiepoeng12
  • Undervisingssemester
  • EmnekodeJUS232
  • Talet på semester
  • Ressursar
Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.