Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Komparativ rett og rettshistorie

  • Studiepoeng12
  • Undervisingssemester
  • EmnekodeJUS232
  • Talet på semester
  • Ressursar

Hovedinnhold

Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.

Kontakt