Hjem
Studentsider
Masteremne

Kommunalrett

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen hvert semester)

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Emne for kommunalretten er de særlige rettsreglene om kommuner og fylkeskommuner. Kommunene og fylkeskommunene er organisert som selvstendige offentligrettslige rettssubjekter hjemlet i Kommuneloven (lov nr. 83 2018).

Læringsutbyte

I Kommunalrett skal studenten erverve seg kunnskap om bakgrunnen for og den historiske utviklingen av kommunaldemokratiet i Norge, og grundig kjennskap til og forståelse av reglene om kommunenes kompetanse og oppgaver. Det kreves grundig kjennskap til og forståelse av reglene om organiseringen av kommunale og fylkeskommunale folkevalgte organer, om arbeidsmåte og saksbehandling i disse organene, om politisk ledelse og tilsatt administrasjon, og om de folkevalgtes rettigheter og plikter.

Studentene skal ha grundig kjennskap til reglene om kommunal og fylkeskommunal økonomiforvaltning, om forholdet mellom Kommuneloven og særlovgivningen og om kommunal og statlig kontroll med virksomheten.

Krav til forkunnskapar

Tre år universitets- eller høyskolestudier

Tilrådde forkunnskapar

Tre års jusstudier.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen# 

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk eller annet skandinavisk språk

Hjelpemiddel til eksamen

Informasjon om tillatte hjelpemidler finnes under § 3-5 flg i fakultetets utfyllende regler .

I dette emnet er det ingen ekstra hjelpemidler.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fagleg overlapp

I kombinasjon med JUS253-2-B gir emnet 5 sp.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Emneansvarleg

Professor Ingunn Elise Myklebust.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: Professor Ingunn Elise Myklebust

Kontakt: spesialemner@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  25.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  11.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen