Hjem
Studentsider
Masteremne

Politirett

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen hvert semester.)

Særlig egnet i kombinasjon med Påtalerett.

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen.

Læringsutbyte

Grundig kjennskap til rettsreglane om organiseringa av politiet, politimannen sine rettar, plikter og vern, politiets oppgaver med hensyn til håndheving av offentlig ro og orden, redningstjenesten, politiet som samarbeids- og bistandsorgan til annen offentlig myndighet, politiets kontroll med næringsvirksomheter (herunder vaktvirksomhet) og våpenkontroll, og om kontroll med politiet og om reglane om når og korleis politiet skal gripa inn, under dette om førerkortreaksjonar.

Krav til forkunnskapar

Tre års universitets-eller høyskoleutdanning. Gode norskkunnskaper.

Tilrådde forkunnskapar

Tre års jusstudier. JUS241 Strafferett, JUS242 Rettergang. Evt. politihøyskole.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen# 

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Informasjon om tillatte hjelpemidler finnes under § 3-5 flg i fakultetets utfyllende regler .

- I tillegg er følgende tillatt:

a) Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland: Regelsamling for politiet. ISBN: 9788205486904.

b) Særtrykk av påtaleinstruksen

c) Særtrykk av politiinstruksen

d) Særtrykk av våpeninstruksen

e) Særtrykk av straffeloven

f) Særtrykk av straffeprosessloven

g) Særtrykk av politiloven

h) Særtrykk av politiregisterloven

i) Særtrykk av politiregisterforskriften

j) Særtrykksamlinger av det som fremgår ovenfor

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fagleg overlapp

I kombinasjon med JUS311 eller JUS318 gir emnet ingen nye studiepoeng.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Emneansvarleg

Professor Asbjørn Strandbakken.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: Asbjørn Strandbakken.

Kontakt: spesialemner@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  23.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4.25 timer
  Trekkfrist
  09.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen