Hjem
Studentsider
Masteremne

Politirett

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen hvert semester.)

Særlig egnet i kombinasjon med Påtalerett.

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen.

Læringsutbyte

Grundig kjennskap til rettsreglane om organiseringa av politiet, politimannen sine rettar, plikter og vern, politiets oppgaver med hensyn til håndheving av offentlig ro og orden, redningstjenesten, politiet som samarbeids- og bistandsorgan til annen offentlig myndighet, politiets kontroll med næringsvirksomheter (herunder vaktvirksomhet) og våpenkontroll, og om kontroll med politiet og om reglane om når og korleis politiet skal gripa inn, under dette om førerkortreaksjonar.

Krav til forkunnskapar

Tre års universitets-eller høyskoleutdanning. Gode norskkunnskaper.

Tilrådde forkunnskapar

Tre års jusstudier. JUS241 Strafferett, JUS242 Rettergang. Evt. politihøyskole.

Studiepoengsreduksjon

I kombinasjon med JUS311 eller JUS318 gir emnet ingen nye studiepoeng.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

Alle rettskilder i Lovdata

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Vurderingssemester

Høst og vår

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Emneansvarleg

Førsteamanuensis II John Reidar Nilsen

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved det juridiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  26.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  12.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen