Hjem
Studentsider
Masteremne

Skatterett I

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen hvert semester.)

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Skatterett 1 omfatter primært inntektsskatterett, men gir og en innføring i merverdiavgift. Formålet med valgemnet er tredelt. Dels skal valgemnet gi en grunnleggende innsikt i hvordan skatterettslige spørsmål oppstår og hvordan de kan løses. Dels skal valgemnet bidra til å utvikle evnen til å se hvordan skatterettslige problemstillinger kan inngå som viktige premisser i problemstillinger på andre områder. Og dels skal valgemnet danne basis for videregående studier i skatterett. Valgemnet fokuserer først og fremst på sentrale begreper og prinsipper, særlig med sikte på personbeskatning og beskatning av kapitalinntekter og -kostnader. Også de viktigste regler og prinsipper om beskatning av virksomhet i ulike organisasjonsformer er omfattet. I tillegg omfatter emnet en innføring i merverdiavgiftsrett. Et mer inngående studium i bl.a. selskapsbeskatning og utvalgte deler av bedriftsbeskatningen, finnes i Skatterett 2.

Læringsutbyte

Det kreves god forståelse av følgende emner:

 • Skattestrukturen (dvs de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder trygdeavgiften, og hvilke skattesatser som gjelder for disse).
 • Hovedreglene om skattesubjektene, herunder familiebeskatningen.
 • Reglene om skattepliktig alminnelig inntekt av fordeler vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet.
 • Fradragsrett for utgifter knyttet til slik inntekt.
 • Fradragsrett for gjeldsrenter og andre finansutgifter.
 • Kapitalgevinster og -tap.
 • Tidsfestingsreglene for arbeids- og kapitalinntekter og utgifter knyttet til slik inntekt.
 • Rettskildene i skatteretten.

Det kreves kjennskap til følgende emner:

 • Reglene om skattlegging av aksjeutbytte.
 • Beregning av aksjegevinster.
 • Reglene om personinntekt av arbeid.

Hovedlinjene i merverdiavgiftsretten

Krav til forkunnskapar

Tre års universitets- eller høyskolestudier.

Tilrådde forkunnskapar

Tre års jusstudier.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen# 

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Informasjon om tillatte hjelpemidler finnes under § 3-5 flg i fakultetets utfyllende regler .

- I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

 • Særtrykk av skatteloven.
 • Særtrykk av merverdiavgiftsloven. 
 • Gjems-Onstad, Ole (red):Skattelover og sentrale forskrifter. Studenthefte, Oslo 2009, og senere utgaver.
 • Gjems-Onstad, Ole (red): Skattelovsamlingen 2008/09, 19. utg., Oslo 2009, og senere utgaver.
 • Jarøy, Jacob (red): Norsk skattelovsamling 2008/09, Oslo 2009, og senere utgaver.

Også samlehefter som ikke omfatter mer enn det som står på listen, er tillatt.

 

Merk: Både Jarøy og Gjems-Onstad er omfattende skattelovsamlinger som inneholder atskillig mer stoff enn det som trengs til eksamen. Gjems-Onstad er noe mer omfattende enn Jarøy; Gjems-Onstads samling er i det vesentlige ordnet kronologisk, mens Jarøys er ordnet systematisk.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fagleg overlapp

100 % overlapp med JUS316. I kombinasjon gir det siste man tar av disse ikke uttelling i studiepoeng.

Delvis overlapp med skatteretten i cand.jur.-studiet. I kombinasjon gir JUS256-2-A 5 studiepoeng.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Emneansvarleg

Professor II Benn Folkvord.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: Professor II Benn Folkvord

Kontakt: spesialemner@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  16.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  02.12.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen