Hjem
Studentsider
Masteremne

Aksjeselskapsrett - fordjuping

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

.

Læringsutbyte

Etter gjennomført kurs forventes det at studentene:

 • har kjennskap til regelverket for aksje- og allmennaksjeselskaper på de rettsområder som angis nedenfor
 • kan sette de enkelte regler inn i en større sammenheng og kan forklare deres innbyrdes sammenheng
 • kan foreta analyser av praktiske typetilfeller ved bruk av de enkelte rettsregler, reglenes formål og regleverkets sammenheng
 • kritisk vurdere reglenes hensiktsmessighet

Kurset omfatter følgende rettsområder for aksje- og allmennaksjeselskaper:

 • Aksjeinnskudd
 • Overdragelse av aksjer og overgang av aksjonærrettigheter
 • Samtykkekrav ved aksjeovergang
 • Vedtektsbestemte krav til aksjonær
 • Forkjøpsrett til aksjer
 • Hovedaksjonærs tvangsovertakelse
 • Innløsning og utelukkelse av aksjonær
 • Myndighetsmisbruk
 • Anfektelsessøksmål
 • Selskapets representasjon utad
 • Avtaler mellom selskapet og dets aksjonærer
 • Konsernbidrag
 • Gaver fra selskapet
 • Selskapets adgang til å gi aksjonærer kreditt eller stille sikkerhet
 • Selskapets erverv av egne aksjer
 • Forhøyelse av aksjekapital
 • Andre finansieringsformer regulert i aksjeselskapslovgivningen
 • Kapitalnedsettelse
 • Fusjon og fisjon
 • Erstatning
 • Lovvalg og norsk domsmyndighet i selskapsforhold

Krav til forkunnskapar

Tre års universitets- eller høyskolestudier.

Tilrådde forkunnskapar

Gjennomført kurset Grunnleggende selskapsrett og tre års jusstudier.

Studiepoengsreduksjon

I kombinasjon med JUS322 gir JUS257-2-B ingen studiepoeng.

JUS257-2-B reduseres ikke av (tidligere) JUS321.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Fire timers digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finner du ved å klikke på denne lenken.

Eksamensspråk:

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

Kun digital lovsamling

 Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Vurderingssemester

Høst og vår.

Litteraturliste

 Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Emneansvarleg

Professor II Filip Truyen.

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved det juridiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  19.05.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  05.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted