Hjem
Studentsider
Masteremne

Førehandsgodkjend prosedyrekonkurranse

Hovedinnhold

Mål og innhald

Godskriving av valgemne forutsetter at deltakelse på forhånd er godkjent av fakultetet, samt bestått prøving. Forhåndsgodkjenning kan kun søkes for nasjonale og internasjonale prosedyrekonkurranser. Lokale eller regionale konkurranser, herunder kvalifisering til nasjonale eller internasjonale konkurranser vil ikke kunne forhåndsgodkjennes (dette gjelder ikke hvor kvalifiseringen til den internasjonale konkurransen er nasjonal).

Utvelgelse og undervisning for deltakelse i prosedyrekonkurranser foretas av arrangøren av prosedyrekonkurransen, uavhengig av fakultetet.

Vurderingsformer

Eksamensmelding og uttelling må skje senest semesteret etter at den aktuelle prosedyrekonkurransen er avsluttet for kandidatenes vedkommende.

Kontakt

Eksamensinformasjon