Hjem
Studentsider
Masteremne

Kurs i etikk for jusstudentar

Mål og innhald

1. I løpet av fjerde eller femte studieår skal studenten følge et kurs i fagetikk. Studentene melder seg til kurset selv. Kurset er gjennomført ved registrering i fremmøteprotokoll samtlige dager kurset varer. Det holdes ikke eksamen.


2. Opplegget bygger på at kurset tas under ett, og det kreves 100 % frammøte. Det anføres på vitnemålet om kandidaten har gjennomført kurset eller ikke.


3. Kurs i etikk for jusstudenter avholdes mandag og tirsdag i uke 10 i vårsemesteret og mandag og tirsdag i uke 46 i høstsemesteret.

4. Oppmelding til Etikk-kurset skjer i StudentWeb. Søk opp JUSETIKK i emnesøket, enten via Utdanningsplanen din eller Aktive emner. Legg til emnet og trykk Lagre.

Dersom du likevel ikke ønsker å delta på etikk-kurset, ber vi deg om å trekke din oppmelding senest én uke før kursstart. Også dette gjøres i StudentWeb. Finn emnet i Utdanningsplanen din eller i Aktive emner og velg "Trekk fra vurdering". I vårsemesteret kan du trekke deg senest mandag i uke 9. I høstsemesteret senest mandag i uke 45.  

Eksamensinformasjon