Hjem
Studentsider
Masteremne

Kurs i etikk for jusstudentar

Hovedinnhold

Mål og innhald

1. I løpet av fjerde eller femte studieår skal studenten følge et kurs i fagetikk. Studentene melder seg til kurset selv. Kurset er gjennomført ved registrering i fremmøteprotokoll samtlige dager kurset varer. Det holdes ikke eksamen. Emnet kan også tas av personer som har poststudierett ved Det juridiske fakultet.


2. Opplegget bygger på at kurset tas under ett, og det kreves 100 % frammøte. Det anføres på vitnemålet om kandidaten har gjennomført kurset eller ikke.


3. Kurs i etikk for jusstudenter avholdes mandag og tirsdag i uke 10 i vårsemesteret og mandag og tirsdag i uke 46 i høstsemesteret.

4. Oppmelding til Etikk-kurset skjer i StudentWeb. Søk opp JUSETIKK i emnesøket, enten via Utdanningsplanen din eller Aktive emner. Legg til emnet og trykk Lagre.

Dersom du likevel ikke ønsker å delta på etikk-kurset, ber vi deg om å trekke din oppmelding senest én uke før kursstart. Også dette gjøres i StudentWeb. Finn emnet i Utdanningsplanen din eller i Aktive emner og velg "Trekk fra vurdering". I vårsemesteret kan du trekke deg senest mandag i uke 9. I høstsemesteret senest mandag i uke 45.  

Kontakt

Hvis du har spørsmål knyttet til etikk-kurset, ta kontakt med Maria Holme Lidal: Maria.Lidal@uib.no.

Eksamensinformasjon