Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Kina: Kultur og samfunn med bacheloroppgåve

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  11.10.2019, 13:00
  Trekkfrist
  27.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen