Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Innføring i kinesisk språk

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKIN623
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Viktig informasjon

Vi tek desverre ikkje opp nye studentar til nett-kinesisk i 2020.

Beskrivelse

Innføring i kinesisk språk blir tilbode i samarbeid mellom Institutt for framandspråk ved Universitetet i Bergen og Bergen Konfutse-institutt, og er eitt av to kurs som inngår i Nettkinesisk ved UiB.

Kurset skal gje praktisk dugleik i moderne mandarin, både skriftleg og munnleg. Vidare skal du lære god uttale ved hjelp av transkripsjonssystemet Hanyu pinyin, eit grunnleggande vokabular, og ei viss mengde skriftteikn. Når du har fullført kurset skal du kunne lese enkle tekstar og føre ein enkel samtale på mandarin.

Nærmare om mål og innhald, læringsutbyte, undervisningsomfang og organisering, obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer (eksamen) finn du i emnebeskrivelsen.

Undervisning

Undervisninga blir gitt som nettundervisning i form av interaktive førelesningar og gruppearbeid, kombinert med ei oppstartssamling i Bergen. Undervisningsspråket er engelsk.

Vurdering / eksamen

Munnleg eksamen på 15-20 minutt i slutten av november. For å få ta eksamen må du levere obligatoriske oppgåver jamleg gjennom semesteret, og få godkjent 75 % av dei. Oppgåvene skal leverast elektronisk, og fristane for levering blir annonsert etter kursstart.

Det er mogleg å ta ny eksamen i påfølgjande vårsemester. For å kunne ta eksamen om våren må dei obligatoriske oppgåvene vere godkjende i undervisningssemesteret (haustsemesteret).

Opptaks- og forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskapar.

Generelle vilkår for opptak til vidareutdanning ved Universitetet i Bergen:

  • Søkjarar over 25 år blir tekne opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse. Ingen krav til innsending av dokumentasjon.
  • Søkjarar under 25 år må sende inn dokumentasjon på generell studiekompetanse.

Du vil få svar på søknaden din få dagar etter at søknadsfristen er gått ut.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for framandspråk
55 58 23 73
nettkinesisk@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs