Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Kinesisk språk 2

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKIN624
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Beskrivelse

Kinesisk språk 2 blir tilbode i samarbeid mellom Institutt for framandspråk ved Universitetet i Bergen og Bergen Konfutse-institutt, og er eitt av to kurs som inngår i Nettkinesisk ved UiB.

Kurset går kvart vårsemester, etter planen neste gang våren 2020.

Som student på Kinesisk språk 2 skal du tileigne deg praktisk ferdigheit i moderne mandarin, både skriftleg og munnleg. Vidare skal du få eit utvida vokabular og lære ei viss mengde skriftteikn. Du får òg ein praktisk gjennomgang av grunntrekka i grammatikken.

Mål og innhald, læringsutbyte, undervisningsomfang og organisering, obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer (eksamen) er omtalt i nærare detalj i emnebeskrivelsen.

Målgruppe

Deg som ynskjer ytterlegare kunnskapar og ferdigheiter i moderne mandarin. Kinesisk språk 2 bygger på Innføring i kinesisk og det er eit krav at du har teke anten innføringskurset eller emnet KIN101, eller har tilsvarande kunnskapar. Sidan undervisninga skjer på engelsk må du òg ha gode engelskkunnskapar.

Undervisning

Undervisninga blir gitt som internettbasert fjernundervisning i form av interaktive førelesningar og gruppearbeid, kombinert med ei oppstartssamling ved Universitetet i Bergen.

For å få ta eksamen må du levere obligatoriske oppgåver jamleg gjennom semesteret, og få godkjent 75 % av dei. Oppgåvene skal leverast elektronisk, og fristane for levering blir annonsert på Mitt UiB etter kursstart.

Undervisningsspråket er engelsk.

To dagars oppstartssamling ved UiB i januar. Nettundervisning tirsdagar og torsdagar over ein periode på omlag 12 veker.

Vurdering / eksamen

Eksamen på Kinesisk språk 2 har to delar, ein skriftleg skuleeksamen på tre timar og ein munnleg eksamen som kan justere karakteren frå skuleeksamen med inntil éin karakter opp eller ned.

Krav til datautstyr

Tilgang til datamaskin med internett og e-post. Du må òg ha hodesett med mikrofon og helst USB-kontakt, sidan det gir best lyd i nettmøta.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Kinesisk språk 2 byggjer på Innføring i kinesisk språk og det er eit krav at du har teke anten innføringskurset eller emnet KIN101, eller har tilsvarande kunnskapar.

Du lastar opp eventuell naudsynt dokumentasjon undervegs i søknadsprosessen.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for framandspråk
55 58 23 73
nettkinesisk@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs