Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve i kjemi

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeKJEM399K
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningsstad

 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til 5-årig Integrert lektorutdanning med master i naturvitskap eller matematikk, samt at du oppfyller ev opptakskrav.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på insituttet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2022, 13:00
  Trekkfrist
  01.06.2022
 • Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2022, 13:00
  Trekkfrist
  01.06.2022