Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Introduksjon til designstudiet

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeKMD-DES-101
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Visiting guest design theory lectures

Krav til forkunnskapar

None

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

visiting lecturers, workshops

Emneansvarleg

Johann Sagan