Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Introkurs

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-DES-109
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Gi en forståelse av design i dag

Læringsutbyte

Forståelse av designs plass i samfunnet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, diskusjoner og oppgaver