Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Designhistorie

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeKMD-DES-110
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Design- og kunsthistorien fra den industrielle revolusjon til i dag.

Læringsutbyte

Kurset skal gi en bred forståelse av designhistorien, i en videre kunsthistorisk og samfunnsmessig sammenheng.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, diskusjoner, oppgaveløsninger og skriving og presentasjon av faghistorieoppgave.

Emneansvarleg

Einar Wiig