Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Faghistorie møbel/rom og visuell kommunikasjon

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-DES-202
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Kurset vil ta for seg faghistorie innen visuell kommunikasjon og møbel- og arkitektur.

I tillegg til forelesninger vil det bli lagt vekt på aktivitet fra studentenes side, i form av gruppe- og plenumsdiskusjoner, løsninger av oppgaver i grupper, fremføringer og annet.

Læringsmål:
Kurset skal gi innsikt i designs utvikling innenfor en bred idé- og samfunnsmessig kontekst.

Kontakt