Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Design, metoder & Prosesser

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-DES-203
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Kurset skal jum-starte studieåret for 2. og 3. BA, begge fagområder

Læringsutbyte

Kurset skal gi en del redskaper for refleksjon, undersøkelser og praktisk arbeid gjennom året.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, workshops, oppgaver.